صفحه نمایش درایور

January 4, 2022

آخرین اخبار شرکت صفحه نمایش درایور

عملکرد برد درایور LCD پردازش و کنترل سیگنال ارسال شده توسط میزبان خارجی و ارسال آن به پنل LCD برای نمایش تصویر است. مدارهای مجتمع مهم تر روی برد درایو تراشه کنترل اصلی (تراشه سیلر) و میکروکنترلر (MCU) هستند. رابط ورودی برد درایو از طریق یک خط اتصال به تراشه کنترل اصلی کارت گرافیک مادربرد کامپیوتر متصل می شود و رابط خروجی از طریق یک یا دو کابل انتقال سیگنال به پنل کریستال مایع متصل می شود.